Filo Yönetimi - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

MDS FİLO YÖNETİMİ
 • Projeye Bağlı Tekliflerin Takibi

  Projeye birden fazla teklif verilebilir. Verilen teklilerin fiyat bilgileri detaylı olarak takip edilir. Teklifler Microsoft Word formatında hazırlanır. Kabul edilen teklife göre sözleşme hazırlanır. Teklif kabul edilmemiş ise nedeni takip edilir.

 • Projeye Bağlı Sözleşmelerin Takibi

  Bir proje bağlı birden fazla sözleşme hazırlanabilir. Sözleşmeler Microsoft Word formatında hazırlanır. Her sözleşmenin şartları faklı olabilir. Sözleşmelere birden fazla araç bağlanabilir. Sözleşmelerdeki fatura kesim günleri, banka kredileri, ödeme günleri ve para birimleri (TL, Euro, Dolar v.b.), kiralama süreleri, kira başlangıç tarihleri v.b bilgiler farklı olabilir.

 • Aylık Kira Faturalarının Otomatik Olarak Oluşturulması

  Sözleşmede belirtilen tarih ve kira gelirlerine bağlı olarak her ay müşterilere otomatik şekilde faturaların hızlıca ve toplu şekilde kesildiği ekrandır. İsteğe bağlı olarak araç bazlı, müşteri bazlı, sözleşme bazlı ve proje bazlı faturalar kesilebilmektedir.
 • Demirbaş Modülü İle Otomatik Entegrasyonu

  Araçlar alındığında demirbaş
  modülü ile otomatik olarak entegrasyon yapılmaktadır. Böylece demirbaş modülüne gidip tekrar kart açma işlemi ortadan kalmış olur. Amortismanları işlemlerinin yapılmasına olanak sağlanmış olunur. Araçlara bağlı banka kredileri de demirbaş modülü ile entegre çalışmaktadır.

 • Proje Kredi Takibi

  Projelere bağlı toplu olarak alınan krediler, araçların alım bedellerine göre araçların üzerine otomatik dağıtılmaktadır. Böylece kredi maliyetleri araçların üzerine dağıtılmış olur. Banka kredilerinin takibi ve ödeme işlemleri pratik olarak yapılmaktadır.
 • Masraf Merkezi Modülü İle Otomatik Entegrasyonu

  Proje, sözleşme ve araç bazlı maliyetlerin ve gelirlerin detaylı olarak izlenebilmesi için masraf merkezi modülü ile otomatik entegrasyon sağlanmaktadır.

  Böylece en detay bilgilere hızlıca erişim sağlanmaktadır.
  • Proje Bazlı Maliyet ve Karlılık Takibi Yapılabilmektedir.
  • Sözleşme Bazlı Maliyet ve Karlılık Takibi Yapılabilmektedir.
  • Araç Bazlı Maliyet ve Karlılık Takibi Yapılabilmektedir.
  Dönecek Araçların Takibi (Sözleşmeler Bitmeden Önce Uyarıların Verilmesi)

  Sözleşmeleri bitip dönecek araçlar izlenebilmektedir. Böylece sözleşmesi biten araçların yerine yeni araçlar verilmesine olanak sağlanmış olunur.


 • Fatura Takibi

  Araçlara bağlı çeşitli faturalar gelmektedir. Gelen bu faturalar kendi içinde gruplanarak maliyet sınıflandırılması yapılmaktadır. Böylece proje bazlı, sözleşme bazlı ve araç bazlı olarak en çok hangi maliyetlerin oluştuğu izlenebilmektedir.

  • Araç Alış Faturaları
  • Araç Alım Masraf Faturaları
  • Tamir Bakım Faturaları
  • Hasar Faturaları
  • Araç Malzeme Alış Faturaları
  • Lastik Faturaları
  • Müşteriye, Kasko ve Trafik Sigortası Firmalarına Otomatik Yansıtma Faturaları
  • Diğer Alış Faturaları
  • Kira Geliri Faturaları
  • Satış Faturaları
  • İade Faturaları

Faturaların tiplerine göre otomatik olarak Müşterilere, Kasko Sigorta Firmalarına, Trafik Sigorta Firmalarına yansıtma faturaları kesilmektedir.

 • Firma İçi Servis Departmanı İşlemleri

Servis departmanına bağlı olarak Bakım – Hasar Girişleri yapılıp otomatik olarak faturalar oluşturulmaktadır. Oluşturulan Bakım-Hasar Faturası İlgili Yere (Müşterilere, Kasko Sigorta Firmasına, Trafik Sigorta Firmasına) Yansıtılmaktadır.

 
 • Sigorta İşlemleri
  Araçların sigorta işlerinin yapıldığı bölümdür. Genel olarak aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir.

  • Trafik Sigortası İşlemleri (Girilen tarifelerden otomatik hesaplanmaktadır.)
  • Trafik İptal Sigortası İşlemleri Kasko Sigortası
  • Kasko İptal Sigortası
  • Sigorta Ödemelerinin Takip Edilmesi ve Ödenmesi
  • Poliçelerin İzlenmesi (Poliçeler Bitmeden Önce Uyarıların Verilmesi )
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

  MTV Tarifelerine göre araçların MTV'leri otomatik hesaplanıp, kasa banka veya cari modülden toplu ödeme işleme yapılmaktadır.
 • Muayene Bilgileri

  Muayene İzleme (Muayeneler Bitmeden Önce Uyarıların Verilmesi )

  Araçların muayene bilgileri topluca veya araç bazlı girilir. Muayenesi bitecek araçlar önceden takip edilerek uyarı verilir.
 • 360 Derece Proje Takibi

  Araç alım giderleri, bakım giderleri, hasar giderleri, lastik giderleri, trafik sigortası giderleri, kasko sigortası giderleri, motorlu taşıtlar vergisi giderleri, ve diğer giderlerin ayrıca
  kira gelirlerinin ve diğer gelirlerin topluca izlendiği ekrandır. Araç bazlı, sözleşme bazlı, proje bazlı ve toplam olarak tüm maliyetler ve gelirler takip edilmektedir.
 • Tüm İşlemlerin Muhasebe Modülü İle Otomatik Entegrasyonu sağlanmıştır.
 • Tüm İşlemlerin Finans Modülü İle Otomatik Entegrasyonu sağlanmıştır.
 • Yapılan Tüm işlemler Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Paketi ile Otomatik Entegrasyonu sağlanmıştır. Böylece aynı kayıtların hem operasyon, hem finans hem de muhasebe departmanları tarafından tekrar tekrar girilmesi önlenerek, hem iş gücü kaybının hem de hatalı girişlerin önüne geçilmektedir.

Katalog için TIKLAYIN!