Borç Alacak Eşleme - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Borç Alacak Eşleme
Nakit Akış Yönetimi
Ödeme Tahsilat Planlama
Teminat Mektubu
Banka Kredi Yönetimi
Taksit Yönetimi
Şube Takibi
Yönetici Konsolu
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Üretim Yönetimi
İthalat ve İhracat
Sabit Kıymet Yönetimi
Bakım ve Hasar Takibi
Araç Takibi
Bütçe Yönetimi
Proje Yönetimi
Evrak Takibi
Bordro Yönetimi
İnsan Kaynakları
Memur Bordrosu (Öğretmen Bordrosu)
BORÇ ALACAK EŞLEME

Satış faturalarının müşterilerden yapılan tahsilatlarla eşleştirilerek kapatılması,

  • Borç Alacak eşleme FIFO Yöntemi ile kapatılabilmesi,
  • Borç alacak eşleme, kısmı veya tümünü kapama işlemi yapılabilmesi ve raporlarının alınabilmesi,
  • Eşlenmiş olan faturaların tekrar çözülebilmesi.