Ödeme Tahsilat Planlama - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Borç Alacak Eşleme
Nakit Akış Yönetimi
Ödeme Tahsilat Planlama
Teminat Mektubu
Banka Kredi Yönetimi
Taksit Yönetimi
Şube Takibi
Yönetici Konsolu
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Üretim Yönetimi
İthalat ve İhracat
Sabit Kıymet Yönetimi
Bakım ve Hasar Takibi
Araç Takibi
Bütçe Yönetimi
Proje Yönetimi
Evrak Takibi
Bordro Yönetimi
İnsan Kaynakları
Memur Bordrosu (Öğretmen Bordrosu)
ÖDEME TAHSİLAT PLANLAMA

Vade'ye göre tahsilâtlar ve ödemelerin ayrıca tahmini ödeme veya giderlerin ödeme planında oluşturularak günlük ödeme planının oluşması,

  • Şube / Şantiye / birim bazında nakit akış takibinin yapılması Örneğin herhangi bir ödeme yapıldığında bu ödemenin hangi birim, şantiye ..vb yerler için yapıldığının takibinin kolaylıkla yapılabilmesi,
  • Girilen ödemelerin yetkililer tarafında onaylanarak kesin ödeme planının oluşturulması,
  • Onaylanan tahsilât veya ödemeler istenilen ödeme şekliyle ödenmesi.