İthalat ve ihracat - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Borç Alacak Eşleme
Nakit Akış Yönetimi
Ödeme Tahsilat Planlama
Teminat Mektubu
Banka Kredi Yönetimi
Taksit Yönetimi
Şube Takibi
Yönetici Konsolu
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Üretim Yönetimi
İthalat ve İhracat
Sabit Kıymet Yönetimi
Bakım ve Hasar Takibi
Araç Takibi
Bütçe Yönetimi
Proje Yönetimi
Evrak Takibi
Bordro Yönetimi
İnsan Kaynakları
Memur Bordrosu (Öğretmen Bordrosu)
İTHALAT / İHRACAT

Her yapılan İthalat için bir dosya tanımlanır, ilgili dosya ile ilgili tüm siparişler, gelen malzeme faturası, gümrük, navlun sigorta gibi tüm masraflar girilerek ithalat dosyası oluşturulur. Gümrükten malzeme stok'a çekilince tüm masraflarıyla birlikte alınır. Bu işlem sayesinde malzeme gerçek maliyet üzerinden stoka girmiş olur. TL veya istenilen para cinsinden birim ve toplam maliyet takibi yapılabilir.