İnsan Kaynakları - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Borç Alacak Eşleme
Nakit Akış Yönetimi
Ödeme Tahsilat Planlama
Teminat Mektubu
Banka Kredi Yönetimi
Taksit Yönetimi
Şube Takibi
Yönetici Konsolu
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Üretim Yönetimi
İthalat ve İhracat
Sabit Kıymet Yönetimi
Bakım ve Hasar Takibi
Araç Takibi
Bütçe Yönetimi
Proje Yönetimi
Evrak Takibi
Bordro Yönetimi
İnsan Kaynakları
Memur Bordrosu (Öğretmen Bordrosu)
İNSAN KAYNAKLARI
  • İşe başvurularının kayıt edilmesi, İhtiyaç duyulan görevlere uygun adayların bulunabilmesi için birden fazla kriterlerin tanımlanması ve istenilen kriterlere göre filtrelerin oluşturulabilmesi,
  • Şirketin organizasyon şemasının oluşturulması, Birimlerde görevlendirilecek yönetici ve personellerin kriterlerinin belirlenmesi,
  • İzin tanımlarının yapılabilmesi yapılan izin tanımlarında en fazla ve en az (gün/saat) seçeneklerinin olması günlük ve saatlik izinlerin verilebilmesi,