Genel Özellikler - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

İŞ YÖNETİMİ (MRP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Taksit Yönetimi
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Sabit Kıymet Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Bordro Yönetimi
GENEL ÖZELLİKLER

MDS STANDART Uygulamalarındaki tüm problemler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Tüm modüller birbiriyle tam entegre çalışmaktadır. Tam entegrasyon sayesinde, sisteme bilginin bir kere girilmesiyle diğer tüm modüllere ulaşması sağlanır.

Tüm raporların Grafik ve Text formatında çıktı alabilme olanağının olması, tüm raporlar Text, Lotus, Quattro, Excel, Grafic, HTML, CSS2, RTF, PDF file olarak dış kaynaklı programlara tam cevrim yapılabilir. Sınırsız sayıda kullanıcı raporunun yapılabilmesi,

  • Çok dilli (Multi-Language) kullanıcı desteğine sahiptir,
  • Geleceğin ihtiyaçlarına göre tasarlanması,
  • Tüm raporların Lazer ve Matris yazıcılardan çıktı alınabilme,
  • Kullanıcı talep ve ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirme,
  • Kullanıcıların yaptıkları değişiklik ve yeni kayıtların oluşturulması sırasında program tarafından ilgili kayıt üzerinde otomatik kaydın oluşturma ve değiştirme tarih ve saatleri oluşmaktadır. (LOG FİLE) Bu sayede tarih ve saat bazında veriler üzerindeki değişiklikler izlenmektedir.
  • Tüm raporlar anında istenilen formatta tek veya toplu halde mail gönderilebilmektedir. Ayrıca Tüm raporlar sisteme bağlı faks sayesinde çıktı alınmadan gönderilebilmektedir.
  • Yetki tanımlanmasında okuma, ekleme, düzeltme, silme yetkisi sayesinde modül ve ekran bazında yetkilendirme yapılabilir,
  • Yasal Mevzuatlara göre sürekli güncellenmesi,
  • Koşulsuz müşteri memnuniyeti.
Katalog için TIKLAYIN!