Muhasebe - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

İŞ YÖNETİMİ (MRP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Taksit Yönetimi
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Sabit Kıymet Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Bordro Yönetimi
MUHASEBE

MDS ERP Tek Düzen Hesap Planına tam uyumlu ve Mali Mevzuatta kabul görmüş prensipler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşletmelerin operasyonları sonucunda oluşan hareketlerle eş zamanlı yasal yükümlülüklerin olduğu muhasebe kayıtlarının oluşması sağlanmaktadır. Mevcut raporların dışında kullanıcı tarafından sınırsız ve hızlı raporlar oluşturulabilmektedir.

 • Özel Hesap döneminin tanımlanabilmesi,
 • Tek düzen hesap planı, mali tablolar ve standart muhasebe raporlarının oluşması,
 • Hesap Planı ağaç yapısı (Windows gezgini) biçiminde izlenebilmesi,
 • Hesap planı kırılımı kod tanımına bağlı kalınarak hesapların açılması,
 • Hesapların çalışma şekli, çalışma şekli kontrol ve döviz adı ve döviz tipinin seçilebilmesi,
 • Tek düzen hesap planında birden fazla hesap ismi girme olanağı ve tüm raporlarda istenilen hesap ismine göre raporlama yapılabilmesi,
 • Hesap planında masraf merkezi zorunlu veya uyar seçeneğinin olması,
 • Hesap planında kopyala yapıştır sayesinde herhangi bir hesap kodunun altındaki tüm hesapları istenilen hesap kodununaltına kopyalanabilmesi,
 • Hesap planında belirtilen döviz cinsinden TL'ye veya TL'den dövize otomatik çevrim yapılması veya hesap planında döviz cinsi belirtilmeden de yevmiye fişlerinin hareket tarihlerindeki döviz kurlarını baz alarak istenilen döviz cinsine göre rapor alınabilme imkanı,
 • İşlemleri TL veya sınırsız para birimiyle takibinin yapılabilmesi, girilen kur bilgilerine göre TL'den Dövize, otomatik çevrilmesi veya TL ve Döviz birlikte raporlarının alınması,
 • Tek düzen hesap planına uygun Yevmiye Defteri, Muavin Defteri, Muavin Mizan, Kebir Mizanı gibi yasal raporların alınabilmesi,
 • Hazırlanması zorunlu olan mali tablolardan bilânço gelir tablosu ve kar zarar tablolarının bulunmasının dışında kullanıcı bazlı tabloların oluşturulabilmesi,
 • Tanımlanan şablonlarla yansıtma fişlerinin otomatik düzenlenmesi, • Açılış ve Kapanış fişlerinin otomatik düzenlenmesi,
 • Yevmiye fişinde sınırsız KDV ayrıma olanağı,
 • Aynı anda birden fazla şirketin muhasebe kaydını yevmiye fişi veya muavin mizanı bazda konsolide edilebilmesi,
 • Ba, Bs, KDV ve Muhtasar gibi E-Beyannamelerini standart formata uygun bir şekilde düzenlenebilmesi,
 • Uluslararası muhasebe prensiplerine uygun çok dövizli çalışabilmesi,