Taksit Yönetimi - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

İŞ YÖNETİMİ (MRP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Taksit Yönetimi
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Sabit Kıymet Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Bordro Yönetimi
TAKSİT YÖNETİMİ
  • Sınırsız sayıda carilere taksit tanımlayıp takip edebilme,
  • Peşin fatura girişi ile hızlı satış faturaları kesebilme,
  • Ödemesi gelen ve geçen taksitlere hızlı bir şekilde ulaşabime,
  • Finans modülü ile entegre çalışmaktadır.
  • Stok modülü ile entegre çalışmaktadır.
  • Satış pazarlama modülü ile entegre çalışmaktadır.
  • Muhasebe modülü ile entegre çalışmaktadır.