Stok Yönetimi - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

İŞ YÖNETİMİ (MRP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Taksit Yönetimi
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Sabit Kıymet Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Bordro Yönetimi
STOK YÖNETİMİ
 • Stoklarla ilgili tüm giriş/çıkış irsaliye hareketlerinin ve Depo transferlerinin yapılabilmesi,
 • Stok Kodunu kod kırılım mantığında veya herhangi bir kırılıma bağlı kalmadan sayısal ve alfa sayısal tanımlanabilmesi.
 • Yerel para birimi ve döviz olarak işlemlerin yapılabilmesi,
 • Alış ve satış KDV tutarlarının ayrı ayrı girilebilmesi.
 • ÖTV tanımı ve takibinin yapılması.
 • Giriş/çıkış hareketlerinde alınan veya verilen siparişlerin hareket ekranına tümü veya bir kısmının aktarılması.
 • El terminalinden verilelerin otomatik aktarılması.
 • Birden fazla barkot tanımının yapılması ve giriş/çıkış ekranlarında barkot okuyucularıyla her an hatasız takibin yapılabilmesi.
 • Stok öndeğerinde sınırsız sayıda birim tanımının yapılabilmesi, stok kartında üç değişik stok birimi seçerek, Adet, kutu, koli gibi çevrimlerin yapılabilmesi.
 • Giriş/çıkış irsaliye hareketlerinde genel veya satır bazında depo hareketlerinin yapılabilmesi.
 • Stok kartında ve giriş/çıkış ekranlarında seçmiş olduğunuz stok kartınızın depo bazında miktar giriş, çıkışlarını takip edilebilmesi.
 • Stok Kartı üzerinde Azami Asgari stok seviyesinin takibi yapılmasıyla giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması.
 • Sınısız sayıda üretici kodu, tedarikçi firmaya göre takibinini yapılması.
 • Stok kartı veya hareket ekranlarındaki Ek tanımlar kullanılarak gruplara ayırabilir, bu gruplardan çok sayıda raporların alınabilmesi.
 • Sınırsız sayıda seri tanımlanabilmesi ve her seri için ayrı seri numarası takibinin yapılabilmesi.
 • Birden fazla irsaliye tasarımının yapılabilmesi ve giriş çıkış ekranlarına bağlanması.
 • Stok kartı üzerinde alış ve satış tutarlarının girilebilmesi, Ayrıca sınırsız sayıda genel fiyat listesi ve müşteri bazında fiyat listesi oluşturabilmesi.
 • Stok maliyetlerinden FIFO, Aritmetik Ortalama, Yürüyen Ağırlıklı Ortalama maliyet türlerine göre yapılabilmesi ve raporlanabilmesi.
 • Hareket gören veya görmeyen tüm stok kodlarının değiştirebilmesi,