Satın Alma - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

İŞ YÖNETİMİ (MRP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Taksit Yönetimi
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Sabit Kıymet Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Bordro Yönetimi
SATIN ALMA

TEKLİF YÖNETİMİ

 • Alınan ve verilen tekliflerin takibinin yapılması,
 • Sınırsız sayıda teklif serisi tanımlanabilmesi ve her seri için ayrı seri numarası takibinin yapılabilmesi,
 • Hareket bazında Ek tanımlar kullanılarak gruplara ayırabilir, bu gruplardan çok sayıda raporların alınabilmesi,
 • Teslim tarihi girilerek takibinin yapılabilmesi,
 • Teklif kopyalamanın yapılabilmesi,
 • Yetki tanımına bağlı onaylandı, onay bekliyor, red seçeneklerinin filtrelenmesi ve onaylandıktan sonra sipariş ekranına aktarılması, onaylanan tekliflerin kapatılması

SİPARİŞ YÖNETİMİ

 • Alınan ve verilen siparişlerin takibinin yapılabilmesi,
 • Müşterinin risk durumuna göre sipariş onayının verilmesi,
 • Sipariş sırasında satış koşulları ve sevk bilgilerinin belirlenmesi,
 • Sipariş onayı sırasında rezervasyon olanağı,
 • Verilen teklif modülünden alınan sipariş modülüne, alınan teklif modülünden verilen siparişe aktarım yapılabilmesi,
 • Verilen veya alınan sipariş formlarının birden fazla istenilen formata uygun olarak oluşturulması.
 • Teslim tarihi girilerek raporlarda takip edilebilmesi,
 • Hareket bazında Ek tanımlar kullanılarak gruplara ayırabilir, bu gruplardan çok sayıda raporların alınabilmesi.
 • Sınırsız sayıda seri tanımlanabilmesi ve her seri için ayrı seri numarası takibinin yapılabilmesi.
 • Onaylanan siparişlerin irsaliye ve fatura ekranına aktarılarak kapatılması.
 • Siparişin parçalı olarak irsaliye veya faturaya aktarılması ve sipariş izlenmesi,