Bütçe Yönetimi - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

İŞ YÖNETİMİ (MRP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Taksit Yönetimi
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Sabit Kıymet Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Bordro Yönetimi
BÜTÇE YÖNETİMİ
  • Yıllık bütçe hazırlayıp takip edebilme,
  • Bütçenizi yıl içerisinde sayısız şekilde revize edebilme,
  • Sınırsız sayıda hesap için bütçe tanımlayabilme.