Bordro Yönetimi - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

MALİ MÜŞAVİR YÖNETİMİ
Genel Muhasebe
Bordro
İşletme
Serbest Meslek Makbuzu
BORDRO YÖNETİMİ
 • Bordro yasal bilgilerinin tarihsel olarak kayıt edilmesi, geçmişe dönük yasal bilgilerin bilgilerinin izlenebilmesi,
 • Sınırsız işyeri ve personel tanımlanabilmesi,
 • Personel aylık, günlük, saatlik gibi farklı şekillerde ücretlendirilmesi,
 • Fazla mesainin hesaplanabilmesi,
 • Netten brüte brütten nete maaş hesaplamalarının yapılabilmesi,
 • Tek bir personel kartında sınırsız giriş ve çıkışın yapılabilmesi,
 • Ek gelir, ek kesinti ve vergi indirimi yapılabilmesi,
 • Maaş bordrolarının TL dışında istenilen döviz cinsinden yapılabilmesi,
 • Personelin meslek, görev ve bölüme göre puantajlarının gruplanması,
 • Personel puantaj işlemlerinin tek tek veya toplu yapılabilmesi,
 • Tek tek veya toplu puantajların iptal edilebilmesi,
 • Yasal kesintilerin personel bazında tanımlanması ve izlenmesi,
 • Personel devam takip sistemiyle uyumlu çalışabilmesi,
 • Personel maaşlarının sabit veya yüzdesel olarak değiştirilmesi,
 • Sendika bilgilerini takip edilebilmesi,
 • Netten brüte brütten nete ikramiye puantajı yapılabilmesi,
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanabilmesi,
 • Puantajların muhasebe ile tam entegre çalışabilmesi,
 • Banka transfer disketleri hazırlanabilmesi,
 • SSK'ya gönderilen XML dosyasının oluşturulması,
 • Vergi indiriminin(ögi) toplu olarak girilip toplu olarak ödeme yapılabilmesi,
 • Yasal tüm raporların alınabilmesi ve sınırsız kullanıcı raporlanın oluşturulması,