İşletme - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

MALİ MÜŞAVİR YÖNETİMİ
Genel Muhasebe
Bordro
İşletme
Serbest Meslek Makbuzu
İŞLETME

Mali Mevzuatta kabul görmüş prensipler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşletmelerin operasyonları sonucunda oluşan hareketlerle eş zamanlı yasal yükümlülüklerin olduğu işletme kayıtlarının oluşması sağlanmaktadır. Mevcut raporların dışında kullanıcı tarafından sınırsız ve hızlı raporlar oluşturulabilmektedir.

  • Özel Hesap döneminin tanımlanabilmesi,
  • Standart işlemler raporlarının oluşması,
  • İşletme Hesap Planı ağaç yapısı (Windows gezgini) biçiminde izlenebilmesi,
  • İşletme Hesap planı kırılımı kod tanımına bağlı kalınarak hesapların açılması,
  • İşletme gelir gider takibinin yapılabilmesi