Bordro Yönetimi - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Borç Alacak Eşleme
Nakit Akış Yönetimi
Ödeme Tahsilat Planlama
Teminat Mektubu
Banka Kredi Yönetimi
Taksit Yönetimi
Şube Takibi
Yönetici Konsolu
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Üretim Yönetimi
İthalat ve İhracat
Sabit Kıymet Yönetimi
Bakım ve Hasar Takibi
Araç Takibi
Bütçe Yönetimi
Proje Yönetimi
Evrak Takibi
Bordro Yönetimi
İnsan Kaynakları
Memur Bordrosu (Öğretmen Bordrosu)
BORDRO YÖNETİMİ
 • MDS ERP Personellere ait tüm bordroların yasal mevzuatlara göre yapılabilmesi, bilgilerin tarihsel olarak kayıt edilmesi, geçmişe dönük yasal bilgilerin izlenebilmesi,
 • Sınırsız işyeri ve personel tanımlanabilmesi,
 • Tek bir personel kartı ile birden fazla işyeri tanımının yapılması,
 • E-İşe Giriş, E-İşten çıkışların programdan yapılabilmesi,
 • Personelaylık, günlük, saatlik gibi farklı şekillerde ücretlendirilmesi,
 • Fazla mesainin hesaplanabilmesi,
 • Netten brüte brütten nete maaş hesaplamalarının yapılabilmesi,
 • Tek bir personel kartında sınırsız giriş ve çıkışın yapılabilmesi,
 • Ek gelir, ek kesinti ve vergi indirimi yapılabilmesi,
 • Bordrolarının TL dışında istenilen döviz cinsinden yapılabilmesi,
 • Personelin meslek, görev ve bölüme göre puantajlarının gruplanması,
 • Personel puantaj işlemlerinin tek tek veya toplu yapılabilmesi,
 • Tek veya toplu puantajların iptal edilebilmesi,
 • Yasal kesintilerin personel bazında tanımlanması ve izlenmesi,
 • Personel devam takip sistemiyle uyumlu çalışabilmesi,
 • Personel maaşlarının sabit veya yüzdesel olarak değiştirilmesi,
 • Sendika bilgilerini takip edilebilmesi,
 • Netten brüte brütten nete ikramiye puantajı yapılabilmesi,
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanabilmesi,
 • Puantajların muhasebe ile tam entegre çalışabilmesi,
 • Bankadan ödenen maaşlar için ilgili bankanın formatına göre dosyalarının hazırlanabilmesi,
 • E-Bildirge ile SGK’ya gönderilen XML dosyasının oluşturulması,
 • Sosyal güvenlik kurumunun istemiş olduğu tüm raporların alınabilmesi,
 • Yasal tüm raporların alınabilmesi ve kullanıcının isteğine bağlı sınırsız kullanıcı raporlanın oluşturulması,
 • ÖĞRETMEN (MEMUR BORDROSU)
 • Tüm Kademe derece bilgilerinin tanımlanması,
 • Kademe Derece bilgilerine istinaden personelin maaş bilgilerini toplu veya tek hesaplanması,
 • Kademe derece maaşın üzerinde maaş verildiğinde aradaki maaş farkının otomatik olarak hesaplanması ve maaş
 • farkı şeklinde puantaja yansıtılması,
 • Örnek: Hesaplanan memur maaşı 3.000,00 TL olan bir öğretmenin kurumun anlaştığı rakam 4.000,00 TL ise ek gelirlerin dışında maaşı 4.000,00 TL’ye tamamlaması için otomatik aradaki fark maaşın üzerine eklenmektedir. Bu sayede çok ciddi bir zaman kaybı ortadan kalkmaktadır.